RSS

Ocena ryzyka zawodowego przykłady

ocenialnia

Temat: ***LISTOPAD 2008***
Mi akurat sie trafił pracownik biurowy, wiec na własnym przykładzie pisałam. Ale było o tyle dobrze, ze ten gosciu co na spilnowal na tescie wyszedł i pozamienialismy sie miejscami - potworzylismy...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=51526Temat: OGÓLNOPOLSKI KONGRES BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
TERMIN: 8.12.2009 Warszawa Godziny: 10:00 - 18:00 Więcej o kongresie: http://www.centrumkompete...09&f=bhphelp.pl Program kongresu: 1. Najnowsze zmiany w prawie: Postępowanie powypadkowe, choroby zawodowe i zagrożenia wg Dz. U. 2009 nr 105 poz. ... czynników szkodliwych wg Dz. U. 2009 nr 105, poz. 869 * Panel dyskusyjny: kiedy ZUS może zakwestionować dokumentację wypadkową – przykłady typowych błędów formalnych omawiane przez współpracownika ZUS 2. Kampania oceny ryzyka zawodowego 2009-2011: prawidłowe zasady przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego * Inspektorzy Pracy wskażą priorytety pracy na 2010 rok i opowiedzą o kolejnych krokach, które należy podjąć w kierunku poprawy bezpieczeństwa zawodowego * Jak poprawnie określić ekspozycje na zagrożenie na stanowisku pracy rozpoznanie zagrożeń zgodnie ze wskazówkami ekspertów * Kiedy przy szacowaniu ryzyka warto zastosować metodę 5 kroków, metodę RISC SCORE a kiedy normę PN-N-18002 * Panel dyskusyjny: omówienie najczęściej popełnianych błędów w kartach oceny ryzyka – podsumowanie wyników Kampanii na rok 2009 3. Aktualne zasady prowadzenia szkoleń bhp: szkolenia wstępne, okresowe, pierwsza pomoc...
Źródło: bhphelp.pl/viewtopic.php?t=169


Temat: : Ciężki zawód maszynisty
... jaka jest w wykazie zawodów i specjalności - załącznik do w/w rozporządzenia. Na przykład Maszynista pojazdu trakcyjnego. Wówczas to ocenę ryzyka zawodowego, badania, szkolenia itd., itp. wykonuje się zgodnie z postanowieniami...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=5907


Temat: (Anty)debata
z Państwem swoją opinią na temat zaprezentowanego studium wykonalności budowy hali sportowej w Rokietnicy. Studium zawiera szereg uchybień formalnych i merytorycznych. Dotyczą one, na przykład, sposobu kalkulacji w analizie ekonomiczno-finansowej przychodów i kosztów oraz oszacowania kosztu kapitału, czyli stopy dyskontowej, którą przyjęto do obliczenia wartości zaktualizowanej netto. Parametr ten stanowi, obok wewnętrznej stopy zwrotu, podstawowe kryterium oceny projektów inwestycyjnych. Ponadto nie zaprezentowano analizy czynników ryzyka oraz analizy wrażliwości na ich ewentualne zaistnienie, co jest standardem tego rodzaju opracowań. Generalnie, po zapoznaniu się z zaprezentowaną analizą i jej wynikami można odnieść wrażenie, że jest...
Źródło: rfo.org.pl/portal/viewtopic.php?t=776


Temat: Przedstaw główne zadania podstawowych jednostek służb medycy
w zakresie patologii zawodowej -czynne poradnictwo dla chorych na choroby zawodowe oraz inne choroby związane z rodzajem wykonywanej pracy -szczepienia ochronne niezbędne w związku z wykonywaną pracą -monitoring pracowników z grupy ryzyka, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby młodociane i szczególnie warunki szkodliwe w zakresie przekroczenia normatywów higienicznych, także jeśli chodzi o kobiety w wieku rozrodczym i ciężarne b) ograniczenie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie przez: -rozpoznanie i ocenę czynników szkodliwych w miejscu pracy -rozpoznanie i ocena ryzyka zawodowego, oraz informacja pracowników o możliwości ich wystąpienia -porady dla pracowników i pracodawcy w zakresie ergonomii, fizjologii i psychologii pracy c)ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza u osób u których stwierdzono wystąpienie choroby zawodowej, patologii związanej z wykonywaną pracą d)nagła pomoc w wypadkach w trakcie nauki zawodu lub wykonywania pracy ... pracy na zdrowie. Każdy pracownik powinien być poinformowany jakie czynniki ryzyka zawodowego są związane z wykonywaną pracą, ponadto szkoły realizujące program kształcenia zawodowego(kiedyś szkoły zawodowe) powinny informować uczniów o możliwości wystąpienia ... jak pracować zgodnie z zasadami ergonomii dla danego stanowiska pracy, aby w możliwie jak najlepszy sposób zapobiegać czynnikom szkodliwym i nie narażać się na choroby zawodowe np. słuchawki dla osób pracujących ... dla wszystkich kobiet pracujących w zakładzie, w określonym przedziale wiekowym, wykonanie badań mammograficznych dla kobiet po 50 tym roku życia. Innym przykładem może być ocena ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia ... w trakcie pracy, lub przychodzą do pracy nietrzeźwi, i powodują duże ryzyko wystąpienia wypadku w trakcie pracy). Możliwości tutaj są bardzo duże, można zorganizować szkolenie bhp co jakiś czas itp. 3. ... przykład kobiety ciężarne, które pracują w szczególnych warunkach, mogą być odsunięte od pracy na okres ciąży na stanowisko pracy chronionej lub inne, które nie powoduje szkodliwych czynników dla zdrowia matki i przyszłego dziecka, to samo dotyczy jeśli chodzi o pracowników młodocianych poniżej 18 roku życia, oraz chorych, którzy albo są w grupie ryzyka, albo u których już stwierdzono pewne patologie związane w...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6068